Aquesta pàgina web ofereix informació sobre l’espai i dels serveis de Serhabit Gelabert, ara en endavant el propietari. L’accés al web http://www.serhabitgelabertes.es li atribueix la condició d’USUARI i implica la seva acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés, de la present nota legal. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d’aquest document, abans d’utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d’aquestes condicions. qual El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació comercial entre l’usuari i el web.

I. TITULAR DEL WEB

A l’efecte del previst per l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d’aquesta web : qual
– Titular del web: — nom —
– Domicili social: Carrer, Illes Balears, Espanya
– NIF: — XXX —
A l’efecte del previst per l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d’aquesta web:
– Tel. +34 666.666.666
– Info (a)serhabitgelabertes (substituir “a” per “@”)

II. POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’efecte del previst per l’Art. 5 de la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals que es recullen en aquesta web seran incorporades a fitxers la responsabilitat recau sobre el propietari i seran tractades per a la utilització de les eines d’administració, tramitar les seves sol·licituds, atendre els seus suggeriments o queixes, així com per millorar la qualitat del web i dels nostres serveis. De manera general, s’informa que els camps dels formularis del web assenyalats com a obligatoris, hauran necessàriament emplenar per a la correcta tramitació de les seves sol·licituds. Els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de la seva informació personal, així com ell d’oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat d’un còpia del seu DNI o passaport i dirigit al nostre domicili o al correu abans esmentat.

III.- COOKIES I DADES DE NAVEGACIÓ

Les cookies que utilitzem són anònimes i no ens permet per si soles identificar a un usuari concret. Utilitzem cookies d’índole tècnic necessaris per establir la connexió a la web i prestar els serveis sol·licitats pels nostres usuaris. Igualment fem servir galetes i tractem dades generades per la navegació per realitzar estadístiques i analitzar l’activitat del web amb la finalitat de millorar el seu contingut i ajustar-lo a les preferències dels nostres visitants. En cas d’utilitzar la nostra web sense procedir a la desactivació de les cookies, manifesta el seu consentiment per a la instal·lació de les mateixes. Podeu trobar més informació sobre les cookies que utilitzem, així com sobre la manera d’desactivar-les en la nostra política sobre l’ús de cookies disponible a la home page.

IV.- CONDICIONS D’ÚS

Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta web de forma lícita, d’acord amb el que disposen les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de l’propietari o de tercers. Es prohibeix expressament la utilització de les dades publicades al web per a la realització d’activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic, o d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam). Qual
Aquesta web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l’Usuari, de manera que, ni el propietari, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús del web, excloent expressament el propietari, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites. El propietari no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. En ocasions, es podran produir interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment. El propietari no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’esmentada entitat; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris. Tampoc no garanteix l’absència de virus, malware, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, el propietari no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització dels continguts del Web, ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts proporcionats per tercers i que poguessin aparèixer en aquesta pàgina. El propietari no assumeix obligació ni cap responsabilitat respecte d’aquells serveis que no presti directament. Qual
En cap cas el propietari assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Qual
En el cas que una clàusula de les presents condicions d’ús és declarada nul·la, només afectarà a aquesta disposició oa aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tota la resta i tenint-se tal disposició, o la part afectada, per no posada . qual
L’accés a la web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions són expressament acceptades per vostè.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR

Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual del web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ell continguts (a títol enunciatiu, imatges , so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat del propietari, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb el que preveu la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del propietari o, si cas, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que permet únicament l’accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

VI. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

La present pàgina web es regirà per la llei espanyola excloent de les seves regles de conflicte de llei. Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors en matèria de competència jurisdiccional pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, qualsevol controvèrsia que pogués derivar de la utilització del web o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals atenent al domicili de la titular d’aquesta web, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si el tinguessin.

Versió 1.0 – Febrer 2016